Fysioterapia

ELÄINFYSIOTERAPEUTTI TAMARA MERENVALTA
– Vastaanotto  liikkeemme tiloissa
– Ajanvaraukset suoraan Tamaralta  050-360 4101 tai  tamara.merenvalta@kolumbus.fi

FYSIOTERAPIAA KOIRILLE

Eläinfysioterapia, lemmikin hyvinvoinnin ylläpitäjä

Koirat sairastavat samoja toimintakykyä rajoittavia ja elämänlaatua alentavia sairauksia kuin ihmiset. Siksi niidenkin tuki- ja liikuntaelimistö kaipaa huolenpitoa. Erityisesti suurikokoisten rotujen vanhenevat koirat ovat alttiita lonkka- ja kyynärnivelen ongelmille, ja selkäsairaudet voivat olla sekä suurten että pienten koirien ikärasitteena.

Tietyn rotuisilla koirilla näyttäisi jo perimän kautta olevan alttiutta sairastua määrättyihin tuki- ja liikuntaelinsairauksiin. Ensimmäiset oireet voivat ilmetä esimerkiksi haluttomuutena lähteä liikkeelle ja ulos, asentojen käyttämättä jättämisenä, jolloin koira ei mielellään enää istu tai venyttele, käytösongelmina, kuten kärttyisyytenä tai jopa vihaisuutena.

Kun ongelma on edennyt pidemmälle koira voi alkaa ontua raajaansa, sen askel voi lyhetä ja koira voi köyristää liikkuessa selkäänsä. Tällöin viimeistään on syytä käydä eläinlääkärillä ja varmistua koiran terveydentilasta. Kun eläinlääkärissä löytyy syy koiran oirehtimiselle, on helpompi lähestyä koiraa fysioterapian keinoin.

Koiran tullessa ensimmäistä kertaa vastaanotolle fysioterapeutti tarkkailee sen perusliikkumista eli kävelyä, juoksemista, istumista ja maahan menoa sekä siitä nousemista. Omistajaa haastatellaan samalla. Tämän jälkeen koira tutkitaan järjestelmällisesti lihas lihakselta ja nivel niveleltä. Näin kipuilevat, jännittyneet ja ongelmakohdat usein löytyvät.

Haasteellisimpia tutkittavia ja hoidettavia ovat epäluuloiset koirat, jotka paikka- tai ihmisarkuuttaan jännittävät hoitotilaa ja fysioterapeuttia. Koiran täytyykin antaa rauhassa tutustua ympäristöön ja koiraa tulee lähestyä tämän ehdoilla. Epäluuloisuus helpottuu huomattavasti jo toisella käyntikerralla.

Fysioterapiajakson aikana omistajalle annetaan mm. yksilölliset kotihoito-ohjeet ja ohjeita koiran liikuttamisesta. Yleensä omistajat motivoituvat hoitamaan lemmikkiään erityisen hyvin, mikä on tärkeää sairauksien ja ongelmien ennaltaehkäisyssä sekä saavutetun toiminnallisen tason ylläpitämisessä.

Menetelmiä, joita fysioterapeutti käyttää, ovat omistajan ohjaus ja neuvonta, koiran nivelten mobilisointi, lihasten hieronta ja venytykset sekä fysikaaliset hoidot, joita ovat kylmä-, lämpö- ja sähköhoidot. Hoidossa koiran lihaksia liikutellaan, painellaan ja venytellään niin, että jäykistyneet ja jännittyneet kohdat saadaan rentoutumaan. Jo yhden hoitokerran jälkeen erityisesti nuorten koirien liikeradat saadaan usein palautetuksi ennalleen. Tällaisia tapauksia voi olla esimerkiksi alaselän/lantion alueen ”lukko”, jolloin liike palautuu välittömästi hoitokerran ja pienen levon jälkeen.

Kehon liikkuvuutta voidaan siis ylläpitää oikeanlaisella harjoittelulla ja liikuttamisella. Erään tärkeän ryhmän fysioterapeutin asiakkaista muodostavat aktiiviset ja ”urheilevat” koirat. Nykyään mm. palveluskoira- tai agilityharrastaja haluaa pitää huolen koiran palautumisesta. Kilpailukaudella nopeutetaan tarvittaessa kehon palautumista hieroen ja venyttelyin, jolloin myös koiran psyykkinen, usein yliaktiivinen vireystila laukeaa ja koira rentoutuu. Lepo-/peruskuntokaudella varmistutaan kehon harmoniasta ja esimerkiksi paikataan lihaksiston puutteellisia osa-alueita erilaisin harjoittein.

Fysioterapeutit, jotka kuntouttavat koiria, ovat valmistuneet ammattiin humaanipuolelta ja tämän jälkeen hankkineet erikoistumisensa eläinten fysioterapiaan. Toimintaa ohjaa ja valvoo Suomen Eläinfysioterapeutit –yhdistys.

Soita ja varaa aika, niin katsotaan mitä voimme tehdä lemmikkisi parhaaksi!

– T y ö t e l i ä s,  o n n e l l i n e n   k o i r a –